Kontakt

Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ulicy Heweliusza 22 lok. 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450534, posiadającą numer REGON: 243190950, NIP: 5272732949,