Dotacje unijne

przez mbfadmin

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki formalne i merytoryczne zwane kryteriami, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Stosowanie dotacji jest sprzeczne z zasadą konkurencji (uprzywilejowaną pozycję uzyskuje przedsiębiorstwo dotowane przez państwo), może…

Rynek kapitałowy

przez mbfadmin

Polski rynek kapitałowy miał swoje początki w 1991 r. Z chwilą rozpoczęcia swojej działalności dokonano inauguracji notowań pięciu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (16 kwietnia 1991 r.) Z każdym kolejnym rokiem, rynek kapitałowy dojrzewał i osiągał rozmiary oraz standardy zbliżone do rynków zagranicznych. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja rozpoczęła…

Nasza oferta

przez mbfadmin

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych grup kapitałowych. Wspieramy przedsiębiorców w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Naszą domeną jest doradztwo strategiczne i finansowe. Realizujemy projekty rozwojowe oraz projekty skutkujących poprawą efektywności operacyjnej klientów, jak np. optymalizacja procesów czy redukcja kosztów .Dbamy o wyszukiwanie inwestycji, które…

Biznesplan

przez mbfadmin

Skuteczny biznesplan to taki, który zbiera najważniejsze informacje na temat projektu, produktu i planu jego wdrożenia na rynek i przekształca te dane w realny model finansowy, z którego wynika jakie założenia sprzedażowe i cenowe muszą zostać zrealizowane by projekt zakończył się sukcesem. Wysoki poziom szczegółowości biznesplanu, analiza różnych wariantów oraz ocena wrażliwości na zmieniające się…