Handel algorytmiczny

przez mbfadmin

Systemy transakcyjne wykorzystywane są do usprawnienia procesu analizowania informacji poprzez stworzenie zestawu reguł lub metodologii do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ogrom ilości technik handlowych i metod budowy strategii może być przytłaczający dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma doświadczenie.   Spółka MBF Group S.A. wspólnie ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o…

Rynek kapitałowy

przez mbfadmin

Polski rynek kapitałowy miał swoje początki w 1991 r. Z chwilą rozpoczęcia swojej działalności dokonano inauguracji notowań pięciu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (16 kwietnia 1991 r.) Z każdym kolejnym rokiem, rynek kapitałowy dojrzewał i osiągał rozmiary oraz standardy zbliżone do rynków zagranicznych. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja rozpoczęła…

Nasza oferta

przez mbfadmin

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych grup kapitałowych. Wspieramy przedsiębiorców w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Naszą domeną jest doradztwo strategiczne i finansowe. Realizujemy projekty rozwojowe oraz projekty skutkujących poprawą efektywności operacyjnej klientów, jak np. optymalizacja procesów czy redukcja kosztów .Dbamy o wyszukiwanie inwestycji, które…