Handel algorytmiczny

przez mbfadmin

Systemy transakcyjne wykorzystywane są do usprawnienia procesu analizowania informacji poprzez stworzenie zestawu reguł lub metodologii do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ogrom ilości technik handlowych i metod budowy strategii może być przytłaczający dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma doświadczenie.   Spółka MBF Group S.A. wspólnie ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o…