Nasza oferta obejmuje przygotowywanie modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych grup kapitałowych. Wspieramy przedsiębiorców w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Naszą domeną jest doradztwo strategiczne i finansowe. Realizujemy projekty rozwojowe oraz projekty skutkujących poprawą efektywności operacyjnej klientów, jak np. optymalizacja procesów czy redukcja kosztów .Dbamy o wyszukiwanie inwestycji, które cechują się dużym potencjałem wzrostu oraz dążymy do maksymalizacji stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału. Opracowana i wdrożona strategia rozwoju jednostki definiuje odpowiedzi na wskazane pytania, w postaci konkretnych działań zmierzających do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku, zatrzymania negatywnych trendów w zakresie sprzedaży, jak również osiągania lepszych wyników w aspekcie wydajności.

 

Doradzamy także w inwestycjach w samych firmach, które zazwyczaj związane są z potrzebą pozyskania sporych środków finansowych. Inwestycje mogą być związane z zakupem linii produkcyjnej, unowocześnienia technologii, czy zakupu programów komputerowych. Źródłem finansowania zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie może być kredyt bankowy, ale również leasing lub dotacja. Niezbędny w takich wypadkach jest tzw. biznes plan, czyli dokument opisujący cel biznesowy, przedmiot działalności, charakterystykę podstawowych produktów i usług, analiza rynku, charakterystykę procesów zachodzących w spółce. Pomożemy przy analizie strategicznej i wykorzystaniu narzędzi strategicznych takich jak : kluczowe czynniki sukcesu, analiza SWOT, opis konkurencji, prognozy finansowe oraz ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.