Rara Avis sp. z o.o.

Pomagamy w rozwoju przedsiębiorstw

Nasza oferta obejmuje przygotowywanie modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych grup kapitałowych. Wspieramy przedsiębiorców w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz prowadzeniu procesów inwestycyjnych.

Biznesplan

Skuteczny biznesplan to taki, który zbiera najważniejsze informacje na temat projektu, produktu i planu jego wdrożenia na rynek i przekształca te dane w realny model finansowy, z którego wynika jakie założenia sprzedażowe i cenowe muszą zostać zrealizowane by projekt zakończył się sukcesem.

Rynek kapitałowy

Na rynku kapitałowym występują kapitały zarówno średnio jak i długoterminowe. Krótkookresowe operacje finansowe odbywają się na rynku pieniężnym – przedmiot obrotu stanowi kapitał o terminie zwrotu nieprzekraczającym jednego roku. Przedmiot obrotu na rynku długoterminowym pełni kapitał, którego termin zwrotu przekracza jeden rok.

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne nie są zaliczane do „tradycyjnych” form inwestowania. Ich specyficzny charakter odzwierciedlają: sposób samej inwestycji, specyfika oraz aktywa będące przedmiotem transakcji. Obejmują one m.in. zakup dzieł sztuki, znaczków, monet, przedmiotów kolekcjonerskich, inwestycje w sport.

Usługi doradcze | consulting

DOTACJE DOFINANSOWANIA POŻYCZKI

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki formalne i merytoryczne zwane kryteriami, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Stosowanie dotacji jest sprzeczne z zasadą konkurencji (uprzywilejowaną pozycję uzyskuje przedsiębiorstwo dotowane przez państwo), może również nadmiernie obciążać budżet (dotacje są przyznawane kosztem innych wydatków budżetowych).

Napisanie prawidłowego biznesplanu, to podstawowy element przy rozpoczynaniu nowej działalności gospodarczej....

Algotrading – handel XXI wieku

Automatyczne systemy transakcyjne

Napiszemy dla Ciebie dedykowany system transakcyjny do handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych. On pracuje - Ty odpoczywasz..

analizy | dane | raporty

Z nami możesz osiągnąć sukces

Handel algorytmiczny

Systemy transakcyjne wykorzystywane są do usprawnienia procesu analizowania informacji poprzez stworzenie zestawu reguł lub metodologii do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ogrom ilości technik handlowych i metod budowy strategii może być przytłaczający dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma doświadczenie.   Spółka MBF Group S.A. wspólnie ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o…

Dotacje unijne

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki formalne i merytoryczne zwane kryteriami, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Stosowanie dotacji jest sprzeczne z zasadą konkurencji (uprzywilejowaną pozycję uzyskuje przedsiębiorstwo dotowane przez państwo), może…

Rynek kapitałowy

Polski rynek kapitałowy miał swoje początki w 1991 r. Z chwilą rozpoczęcia swojej działalności dokonano inauguracji notowań pięciu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (16 kwietnia 1991 r.) Z każdym kolejnym rokiem, rynek kapitałowy dojrzewał i osiągał rozmiary oraz standardy zbliżone do rynków zagranicznych. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja rozpoczęła…

cdfcdcdcdcdcdcd
%
Zadowoleni klienci
+
Zrealizowanych transkacji
+
Uruchomione systemy

Contact

Pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Rara Avis Sp. z o.o. | ul. Heweliusza 22 lok. 8 | 59-220 Legnica | Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocława-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000450534, REGON: 243190950, | NIP: 5272732949 | kontakt (at) rara-avis24.pl